Våga Leva

 

SV-10C  

Privata utbildningar:

  • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi;
    Grundkurs i kognitiv psykoterapi (Steg 1), avslutades december 2012
  • Allt om Art; ART-instruktör sedan maj 2011
  • Modul A, B och C i schematerapi

Stockholms Universitet:

  • Socionom, Socialhögskolan
  • Kriminologi

Uppsala Universitet:

  • Sexologi
  • Sociologi