Våga Leva

Vad innebär våga leva för dig?

 

I mina föreläsningar och samtal utgår jag ifrån mina personliga erfarenheter och yrkeserfarenheter, naturligtvis med koppling till de utbildningar jag har. Jag har erfarit att de allra flesta brukar känna igen sig och få något med sig av mina föreläsningar och samtal, vare sig man är funktionshindrad eller inte. Jag vill vara en förebild för andra genom mitt sätt att förhålla mig till livet. Jag försöker förmedla att det inte är helt enkelt att leva med begränsningar, men att livet har mycket att bjuda på ändå! Det gäller bara att våga ta för sig av livets möjligheter utifrån de förutsättningar vi har. Det gäller bara att VÅGA LEVA!

I mina föreläsningar och samtal brukar jag vanligtvis ta upp frågeställningar som handlar om hur det är att leva med funktionshinder. Vidare hur det är att vara annorlunda, att inte riktigt passa in. Är det så hemskt egentligen eller kan man välja att ta det för vad det är? Har man något ansvar i att vara annorlunda? Hur betraktar omvärlden det som anses annorlunda? Kan man ha livskvalitet om man har ett handikapp? Vem bestämmer det? Vad är livskvalitet? Hur kan den sexuella utvecklingen se ut när man är funktionshindrad? Hur kan man bemästra svårigheter i sitt sexuella liv, oavsett om man har funktionshinder eller inte? Vad innebär det att våga leva? Hur kan man få självkänsla/självförtroende? Jag diskuterar även ämnen som vänskap och bemötande, vilka är viktiga ämnen framför allt i tonåren.

Min målgrupp är människor som på ett eller annat sätt har ett intresse av att fundera och reflektera kring dessa frågor. Exempelvis personer som själva har begränsningar av olika slag, yrkespersoner som kommer i kontakt med funktionshindrande personer, föräldrar/anhöriga till funktionshindrande barn, tonåringar mfl.

 

SV-3C